Disclaimer

Poulef1.nl is opgezet om u het gemak te geven een onderlinge competitie aan te gaan.

Poulef1.nl is niet officieel en houdt op geen enkele wijze verband met de Formule One Group en verwante merken. Poulef1.nl sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overeenkomen van de informatie op deze website.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.